Giedrė Sujetaitė-Volungevičienė

Edukacinė (pedagoginė, mokyklinė) psichologija
Psichologė, LEU Žaidimo tyrimų laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja, doktorantė. Mokslinių interesų sritis - ankstyvasis vaiko vystymasis ir ugdymas (savireguliacija, emocinis intelektas, charakterio ugdymas). Praktikoje taiko pozityviąją psichologiją ir įvairias žaidimo technikas.
Klientai:
  • Vaikai (3-12 m.)
Teikiama paslauga:
  • Psichologinis švietimas (seminarai, mokymai; mokymai organizacijoms / darbuotojams)
Darbo kalbos:
  • Lietuvių
  • Anglų
Formos:
  • Individualus konsultavimas
  • Šeimos konsultavimas
  • Profesinis konsultavimas
Specializacijos:
  • Tarpasmeniniai santykiai, bendravimo (su tėvais, mokytojais, vaikais, bendradarbiais, sutuoktiniu ir kt.) sunkumai
  • Vaikų emociniai sunkumai (nepasitikėjimas savimi, liūdna nuotaika, prieraišumo sunkumai ir kt.)
Teorinė orientacija:
  • Pozityvioji psichologija