Dr. Natalija Norvilė EuroPsy

Darbo, organizacinė ir verslo psichologija
Sertifikuota EuroPsy psichologė (darbo ir organizacinė psichologija), darbuotojų vertinimo ir talentų valdymo metodikų kompanijos „Addelse“ ekspertė. Nuo 2006 m. konsultuoju organizacijas ir įstaigas žmogiškųjų išteklių valdymo klausimais, vedu mokymus, atlieku personalo tyrimus. Nuo 2008 m. dėstau organizacinę psichologiją Mykolo Romerio universitete. Nuosekliai keliu kvalifikaciją stažuotėse ir konferencijose Europoje, rengiu straipsnius ir knygas apie žmogiškųjų išteklių valdymą. Profesinė specializacija: patirtiniai mokymai, tyrimai, konsultacijos darbuotojų atrankos ir vertinimo temomis.
Klientai:
 • Suaugusieji (18-64 m.)
Teikiamos paslaugos:
 • Psichologinis vertinimas ir tyrimai
 • Psichologinis švietimas (seminarai, mokymai; mokymai organizacijoms / darbuotojams)
Darbo kalbos:
 • Lietuvių
 • Anglų
 • Rusų
Formos:
 • Darbuotojų / pareigybių vertinimas
 • Tyrimai organizacijose
 • Organizacijų konsultavimas
 • Profesinis konsultavimas
Specializacijos:
 • Streso valdymas
 • Tarpasmeniniai santykiai, bendravimo (su tėvais, mokytojais, vaikais, bendradarbiais, sutuoktiniu ir kt.) sunkumai
Teorinė orientacija:
 • Pozityvioji psichologija
Addelse
Adresas: Užupio g. 30
Svetainė: http://www.addelse.eu/lt/
Mykolo Romerio universitetas
Adresas: Ateities g. 20, Vilnius
Svetainė: www.mruni.eu