Miestas:
Kreipimosi priežastys:
Psichologo veiklos sritis:
Psichologo veiklos sritis:
Paslaugų kalba:
Klientų amžius:
Papildoma kvalifikacija:

Audronė Miškinytė

Raimondas Petralis

Valija Šap

Evelina Savickaitė-Kazlauskė

Miglė Dovydaitienė

Asta Adler

Rimantas Kočiūnas

Vida Repečkaitė

Danutė Savickienė

Ieva Povilaitienė