Miestas:
Kreipimosi priežastys:
Psichologo veiklos sritis:
Psichologo veiklos sritis:
Paslaugų kalba:
Klientų amžius:
Papildoma kvalifikacija:

Danutė Savickienė

Ieva Povilaitienė

Rasa Šimkonienė

Henrikas Vaitkevičius

Miglė Dovydaitienė

Goda Gegieckaitė

Valentina Bereznaja-Demidenko

Dainė Krasuckienė