Miestas:
Kreipimosi priežastys:
Psichologo veiklos sritis:
Psichologo veiklos sritis:
Paslaugų kalba:
Klientų amžius:
Papildoma kvalifikacija:

Rasa Šimkonienė

Henrikas Vaitkevičius

Valentina Bereznaja-Demidenko

Dainė Krasuckienė